Belgeseller

#1 (1sa, 32dk, 7sn)

Permakültür Perspektifiyle Yaşamak bugün yüzleşmekte olduğumuz çevresel sorunları ve Permakültür denilen ekolojik tasarım süreci sayesinde geliştirilen çözümleri inceliyor. Permakültür, yıkıcı etkilerimizi telafi edebilmek üzere ekosistemlerin kendi prensiplerini kullanan bir tasarım bakış açısıdır. Çoğunlukla Amerika’nın Kuzeydoğu ve Orta Batı bölgelerine odaklanan Permakültür Perspektifiyle Yaşamak, permakültürcülere ve kırdan banliyöye ve kentsel peyzaja kadar samimi bir biçimde bakmamızı sağlıyor.

Belgeseli izlemek için;
http://surdurulebiliryasam.tv/film/permakultur-perspektifiyle-yasamak#2 (8dk, 2sn)

Müşterekler algısı isimli kısa belgeselde; Biyokorsanların genetiği ile oynayarak patent aldığı tohumların kullanımı yüzünden doğal toğumların (genetik mirasımızın) nasıl hızla yok olduğu anlatılıyor.

Kısa belgeseli izlemek için;
http://surdurulebiliryasam.tv/film/musterekler-algisi#3 (19dk, 41sn)

Pun Pun Çiftliği bir organik çiftlik, bir tohum-kurtarma çalışması ve bir sürdürülebilir yaşam ve öğrenme merkezi. Kendi kendilerine kurdukları sürdürülebilir bir yaşam sayesinde başkalarının da öğrenip yaşayabileceği bir model yaratmanın mümkün olup olamayacağını araştırıyorlar.

Kısa belgeseli izlemek için;
http://surdurulebiliryasam.tv/film/pun-pun-ciftligi#4 (4dk, 44sn)

Yeniden Yeryüzü - Çölü Yeşillendirmek

Bir zamanlar dünyanın en verimli topraklarından biri olarak kabul edilen Ürdün Vadisi, aşırı otlatma ve kuraklık sebebiyle artık büyük oranda çölleşmiş durumda. Sürdürülebilir tarım uzmanı Geoff Lawton, Ürdün'ün Cevaşta Köyü'nde geliştirdiği basit tarım ilkeleriyle çölü yeniden canlandırıyor. Yeniden Yeryüzü ekibi permakültür yöntemini ve etkilerini araştırmak üzere Ürdün'de.

Kısa belgeseli izlemek için;
https://www.youtube.com/watch?v=GvRi8PfjNLY