Güneş

Petrol ve kömürde -yine canlılar tarafından dönüştürülen- güneş enerjisinin -uzun yıllar- (milyonlarca yıl) sonucu yoğun şekilde depolandığı formlardır. Bu enerjinin en temel ve sürekli devam eden işlerde bile (Televizyon izlerken, Cep telefonu şarj ederken, Mal ve insan taşımacılığında, fabrika ve tarım makinalarının çalıştırılmasında) kullanılması sürdürebilir değildir.


Ansiklopedik bilgi (wikipedia)

Güneş: https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F
Fotosentez: https://tr.wikipedia.org/wiki/Fotosentez
Yaprak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Yaprak
Kömür: https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6m%C3%BCr
Petrol: https://tr.wikipedia.org/wiki/Petrol
Karbon ayak izi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Karbon_ayak_izi