Su

Yağmur suları havadaki -bitkiler için besleyici- toz partiküllerini toplayarak toprağa ulaşmalarını sağlar.

İnsan yapımı kimyasallar ve ilaçlar çok değerli suyumuzun da zehirlenmesine sebep olur.

Kompost ve malçlama gibi yöntemler ile toprağı zenginleştirmek aynı zamanda toprağımızın su tutma kapasitesinide arttıracaktır.

Arazide tarım için kullanılmayan alanlarda yağmur hasatı yapılarak ekim yapılan alanların verimliliği arttırılabilir. Bir diğer yöntemde yağmur suyunun toprak üzerinde akış yönünü kesen bir kanal kazılarak, yağmur suyunun arazi tarafından emilmesini sağlamaktır.


Ansiklopedik bilgi (wikipedia)

Su: https://tr.wikipedia.org/wiki/Su
Klor: https://tr.wikipedia.org/wiki/Klor