Tohum

Genetiği ile oynanmış tohum (GDO) kullanılmamalıdır.

Patent alınmış genetiği değiştirilmiş tohum (GDO) kullanmak sağlıksız ve besleyici değeri düşük bitkiler elde etmenin yanı sıra, bizleri her yıl fiyatlarını yükselten global şirketlere bağımlı hale getirir.

Uzun vadede, maliyetler hesaplandığında bu yöntemler (genetiği değiştirilmiş tohum (GDO) ve kimyasal kullanımı) ile elde ettiğimiz fazladan ürün bizi kâra geçirmez.

(Modern tarım başlığı altındaki #1 numaralı belgeselden konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.)

Yerli tohumlarımız (genetik mirasımız) bu politikalar yüzünden yok olma tehlikesi içindedir. Gelecekte, yaptığımız hataları düzeltmek için bu tohumlara ihtiyacımız olacağını bilen bazı topluluklar yerel tohumları koruma çalışmaları sürdürmektedirler.

Yerel tohumlar bulundukları bölgenin iklim şartlarında ve toprak tipinde en mükemmel şekilde yaşayabilen bitkilerdir. Böylece bitki, gelişimi için daha az ilgiye ihtiyaç duyar.


Ansiklopedik bilgi (wikipedia)

Permakültür: https://tr.wikipedia.org/wiki/Permak%C3%BClt%C3%BCr
Sürdürülebilirlik: https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik
Tarım: https://tr.wikipedia.org/wiki/Tar%C4%B1m
Çimlenme: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87imlenme
Bitki: https://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki