Toprak

Toprağın uzun süre çıplak (bitki örtüsüz) bırakılması, organik açıdan zengin üst toprak tabakasının rüzgar ile zamanla kaybedilmesine sebep olur.

Malçlama; Toprak üzeri saman, ağaç kıymıkları, talaş gibi bitki artıklarıyla kaplanarak dikim yapılan alanda nem kaybı önlenir ve yabani ot gelişiminin önüne geçilir. Böylece yabancı ot mücadelesinde işçilikten kazanç sağlanır, herbisit kullanımına gerek kalmaz. Ayrıca malç tabakasının altında yer solucanları, mantar, bakteri oluşumu gibi biyolojik aktivitenin artması bitkisel gelişim için uygun ısı ve nem oranının devamını garanti eder. Isı ve nem mikorhizal mantarlar gibi bitki gelişimini destekleyen diğer biyolojik aktivitelere uygun ortam sağlar. (wikipedia)

İnsan yapımı kimyasallar ve ilaçlar topraktaki canlılığı (ekosistemi) yok eder. Toprak zehirlenir, bozulur, verimsizleşir. Su ve bitkiler zehirlenir. Toprak üzerinde yetiştirdiğimiz bitkiler bir süre sonra sadece (ilk başlarda ek besin olarak verdiğimiz) gübre ile beslenmeye başlar. Toprak ölü bir bitki tutucu haline gelir. Üretim maliyetleri artar.

Tarlamızda yaşayan canlılar; ürettiğimiz bitkilerin bir kısmına zarar veriyormuş gibi görünebilir ama karşılığında toprağın verimini arttırırlar. uzun vadede daha sağlıklı ve daha az gübre ile üretim yapabileceğimiz organik açıdan zengin (canlı/yaşayan) bir toprağımız olur.


Ansiklopedik bilgi (wikipedia)

Toprak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Toprak
Humus: https://tr.wikipedia.org/wiki/Humus_(tar%C4%B1m)
Hümik asit: https://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCmik_asit
Torf: https://tr.wikipedia.org/wiki/Torf
Mikoriza: https://tr.wikipedia.org/wiki/Mikoriza
Organik tarım: https://tr.wikipedia.org/wiki/Organik_tar%C4%B1m