Gübreleme

Toprakta organik maddelerin varlığı bitki beslenmesi için gerekli besin desteği açısından son derece gerekli bir unsurdur. Organik madde toprağın verimliliği belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin korunmasında ve sürdürülmesinde son derecede önemlidir. Örneğin toprağın CEC değeri, nem, mineral değerleri yanında toprağın biyolojik faaliyetlerinin devamı da organik madde varlığıyla mümkündür. Organik maddenin artması için tarım topraklarında daha fazla bitkisel artık bırakılmalı, bunlar yakılmamalı, parçalanarak toprağa gömülmelidir. (wikipedia)

Topraktaki organik maddeler hakkında bilgi;
http://www.agaclar.net/forum/temel-konular-toprak-gubre-tohum-sulama/36739.htm

Bitkiler için gerekli olan besin maddeleri;
http://www.agaclar.net/forum/bitkiler-hakkinda-genel-konusmalar/6969.htm

Toprağımızda yapay gübre kullanmaktan kaçınmalıyız. Kendi ürettiğimiz gübreyi (kompost) kullanmalıyız. İnsan yapımı kimyasal ve tarım ilaçları kullanmayarak toprağımızdaki canlılığı yok etmediğimiz için böcek ve solucanların gübreleri daha az gübrelemeye ihtiyaç duymamıza sebep olacaktır.

Kompost; Bitkisel ve hayvansal atıkların nemli-oksijenli ortamda bozunarak organik gübre şekline dönüştürülmesidir. (wikipedia)

Kompost yapımı hakkında döküman;
http://www.agaclar.net/forum/kompost/

Kompost yapımı hakkında videolu anlatımlar;
(Açık havada) https://www.youtube.com/watch?v=CEAmhDNiGv0
(Evde) https://www.youtube.com/watch?v=gbVYvM3wvPk
(Solucan kutusu) https://www.youtube.com/watch?v=kdqiohGqzsk

Toprağın traktör ile sürülmesi solucanların katledilmesine sebep olur. Solucanlar doğanın traktörleridir. Yakıt olarak çürüyen bitki artıklarını kullanırlar. Atık olarakda bitkiler için toprağın içine gübrelerler.

Solucanlar hakkında kısa belgesel;
https://www.youtube.com/watch?v=26zjYmXZnEQ

Her bitkinin topraktan emdiği maddeler farklılık gösterir. Bitki çeşitliliği topraktan daha fazla verim almamızı sağlayacaktır.


Ansiklopedik bilgi (wikipedia)

Gübre: https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCbre
Kompost: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kompost
Toprak verimliliği: https://tr.wikipedia.org/wiki/Toprak_verimlili%C4%9Fi
Organik madde: https://tr.wikipedia.org/wiki/Organik_madde